Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τα μέλη του γυμναστηρίου κατά την εγγραφή τους πρέπει να προμηθεύονται τόσο τον γενικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου όσο και αυτούς των υπολοίπων τμημάτων. Οι κανονισμοί λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί τόσο για την ομαλή λειτουργία του γυμναστηρίου όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

Τα μέλη του γυμναστηρίου μας πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:

 • Απαγορεύεται η βίαιη φυσική ή λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του γυμναστηρίου και γενικά η ανάρμοστη συμπεριφορά προς άλλα μέλη.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν ή να επιτεθούν, είτε λεκτικά ή με φυσικό τρόπο, στους εργαζόμενους του γυμναστηρίου. Σε περίπτωση που επιθυμούν να παραπονεθούν θα πρέπει να το κάνουν κόσμια στη reception του γυμναστηρίου όπου και θα καταγραφεί η παρατηρήσή τους. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να ενημερωθούν μόνον από τη reception και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων σχετικά με τις παροχές, τα προγράμματα και τον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου.
  Κάθε μέλος πρέπει να περνά την κάρτα μέλους από το ειδικό σύστημα ανάγνωσης κάρτας (bar code) που είναι τοποθετημένο στη reception του γυμναστηρίου τόσο κατά την είσοδό του όσο και κατά την έξοδό του.
 • Είναι πολιτική του γυμναστηρίου να μην υπάρχει πίστωση για την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος.
 • Όλα τα ραντεβού των επιμέρους τμημάτων του γυμναστηρίου κλείνονται από τη reception και μόνον. Απαγορεύεται η ακύρωση των ραντεβού σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται το ραντεβού έστω και αν το έχασε). Επίσης δεν επιτρέπονται κρατήσεις ή ραντεβού σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.
 • Δεν φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των μελών τόσο στη reception όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του γυμναστηρίου. Τα μέλη του γυμναστηρίου φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη αυτών των αντικειμένων ενώ το γυμναστήριο προτείνει στα μέλη του να μη φέρνουν πολύτιμα αντικείμενα στο γυμναστήριο.
 • Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, χρημάτων ή προσωπικών ειδών των μελών στα αποδυτήρια ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του γυμναστηρίου.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να προμηθεύονται λουκέτο ασφαλείας για τη χρήση των ντουλαπιών των αποδυτηρίων.
 • Δεν δίνονται προσωπικά ντουλαπάκια στα αποδυτήρια του γυμναστηρίου. Όλα τα ντουλάπια στα αποδυτήρια πρέπει να είναι ανοικτά κατά το νυχτερινό κλείσιμο του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών στους χώρους άσκησης του γυμναστηρίου ακόμη και αν συνοδεύονται. Για παιδιά άνω των 12 ετών θα πρέπει ο κηδεμόνας να παρέχει στο γυμναστήριο έγγραφη έγκριση και το πιστοποιητικό ικανότητας για συμμετοχή στο μάθημα της γυμναστικής του σχολικού γιατρού.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα των χώρων του και να μην τον ρυπαίνουν.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει πάντα να έχουν μία πετσέτα μαζί τους κατά τη διάρκεια της εκγύμνασής τους. Το γυμναστήριο είναι σε θέση να τους προμηθεύσει πετσέτα.
 • Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών, απαγορευμένων συμπληρωμάτων, αναβολικών στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών στους χώρους του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του γυμναστηρίου εκτός από αυτούς στους οποίους υπάρχει ειδική ένδειξη.
 • Αποτελεί ευθύνη των μελών του γυμναστηρίου να πληροφορήσουν το προσωπικό του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφωθούν με την πολιτική του.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού) στους χώρους του γυμναστηρίου εκτός από αυτόν του κυλικείου.
 • Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και την υγιεινή.
 • Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γυμναστηρίου αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.
 • Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου του.
 • Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο του γυμναστηρίου.
 • Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να γυμναστεί με γυμναστή της αρεσκείας του που δεν είναι μέλος του προσωπικού του γυμναστηρίου θα πρέπει να πληρώσει συνδρομή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παραμονής του γυμναστή στο γυμναστήριο.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του γυμναστηρίου σε άτομο το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με αυτό.
 • Το γυμναστήριο δεν επιστρέφει προκαταβολή ή χρήματα σε περίπτωση που το μέλος άλλαξε γνώμη σχετικά με την συνδρομή του.
 • Τα μέλη πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από τους εσωτερικούς χώρους του γυμναστηρίου πέντε τουλάχιστον λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα λήξης της λειτουργίας του.
 • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος απωλέσει ή φθείρει προϊόν, όργανο γυμναστικής ή είδος του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένο να το αντικαταστήσει.
 • Σε περίπτωση που μέλος προκαλέσει ζημιά σε χώρους του γυμναστηρίου από απρόσεκτη ενέργειά του είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει το γυμναστήριο για την ζημιά αυτή.
 • Οι επισκέπτες που προσέρχονται στο γυμναστήριο μαζί με μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να παραμένουν στο χώρο του κυλικείου ή στο χώρο αναμονής του γυμναστηρίου στην reception εκτός και αν ζητήσουν ξενάγηση από το προσωπικό της επιχείρησης.
 • Τα μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να φέρουν την απαραίτητη ένδυση και υπόδηση για να χρησιμοποιήσουν τους χώρους άσκησης του γυμναστηρίου. Πληροφορηθείτε από το προσωπικό του τμήματος άσκησης σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο ένδυσης και υπόδυσης.
 • Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής-συνδρομής κάποιου μέλους το οποίο έχει παραβιάσει τους παραπάνω κανονισμούς, οπότε καταπίπτουν υπέρ τούτου οι καταβολές του μέλους που έχουν έως τότε πραγματοποιηθεί. Για να επέλθουν οι συνέπειες αυτές αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα στο μέλος.
 • Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.