Επιστημονική ομάδα – Εκπαιδευτικό προσωπικό

Dr.Γεώργιος Βαβέτσης PhD Κλινικός Εργοφυσιολόγος

CV

Dr.Ανδρέας Καραγιάννης M.D. Ph.D Orthopedic Surgeon

CV